Konkurz na místo postdoka/samostatného vědeckého pracovníka

Hledáme… … týmovou posilu, která se dobře integruje do běžících výzkumných projektů v laboratoři (ekologie a fyziologie mykorrhizních symbióz, multitrofní interakce v mykorhizosféře, toky minerálních živin a uhlíku mezi rostlinou a půdou), a připravenou budovat kompatibilní a nezávislý vědecký program na bázi projektového financování. Uchazeč/ka musí mít titul PhD, plynně komunikovat v angličtině (znalost češtiny…