Pomocník i hrozba. Na neznámé houby se zaměří odborníci různých profesí

Všudypřítomné houby se hojně využívají v potravinářství, v biotechnologiích i medicíně. Přesto je většina z nich neznámá. Důkladně zmapovaný není ani jejich léčivý potenciál, stejně jako rizika pro lidské zdraví či životní prostředí. Nově je bude studovat interdisciplinární tým v programu Houby – nové hrozby i příležitosti (MycoLife – svět hub), který financuje Strategie AV21 Akademie věd ČR.…

Státní vyznamenání pro profesorku Helenu Tlaskalovou-Hogenovou

  Z rukou prezidenta Petra Pavla převzala paní profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová na Pražském hradě Medaili Za zásluhy 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy. Paní profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová pracuje v Mikrobiologickém ústavu od roku 1964 a celý svůj profesní život zasvětila výzkumům v oblasti imunologie. Věnuje se zejména bakteriím, které se nacházejí v…

Největší světová databáze mykorhizních hub může zodpovědět mnoho otázek, i o klimatu

Téměř 8500 vzorků a více než 50 milionů pozorování zahrnuje největší světová databáze arbuskulárně mykorhizních hub – tedy mikroskopických hub, které prorůstají kořeny cévnatých rostlin a navzájem si pomáhají. Zveřejnili ji vědci z Mikrobiologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Data z GlobalAMFungi databáze pomohou zodpovědět důležité otázky – například jak globální změna…

Vědci popsali, jak buňka skládá molekulární nůžky na stříhání RNA

Vědci nyní lépe rozumí tomu, jak lidské buňky skládají molekulární nůžky, které stříhají RNA. Jde o další krok k pochopení, jak naše buňky čtou a překládají informaci uloženou ve své DNA. Proces popsal tým expertů z Ústavu molekulární genetiky AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR za pomoci mezinárodního týmu. Výsledky jejich nového výzkumu publikoval časopis Nature Communications.…

Martin Schwarzer získal Cenu Neuron pro nadějné vědce v oboru biologie

Martin Schwarzer zkoumá vliv bakterií na růst mláďat savců a se svým vědeckým týmem jako první ukázali, že střevní bakterie jsou nezbytné pro optimální růst v raném věku. Jedná se o důležitý objev, který přispívá k pochopení vlivu mikrobiomu na růst savců a může zásadním způsobem přispět k řešení podvýživy u dětí. Na svůj výzkum…

Konference Food Bioactives & Health 2023

Ve dnech 18. – 21. září 2023 v Kongresovém centru Praha proběhla 4. mezinárodní konference z prestižní série Food Bioactives & Health, kterou uspořádal Mikrobiologický ústav AV ČR v Praze. Tato konference přilákala téměř 300 vědců z různých koutů světa, včetně exotických destinací jako Chile, Brazílie, Austrálie a Malajsie. Účastníci se zabývají studiem biologicky aktivních látek…

Globální změna ohrožuje lesní půdu

Lesní ekosystémy přispívají k boji s důsledky globálních změn zejména prostřednictvím ukládání uhlíku, který přijímají z atmosféry do lesní půdy. V tomto procesu je klíčová role půdních mikroorganismů – bakterií a hub. Jak nyní popisují vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR v článku publikovaném v časopise Nature Reviews Microbiology, lesy a jejich mikrobiom jsou…

Podivný protein pomůže připravit antibiotika účinná proti rezistentním bakteriím

Vývoj nových antibiotik, zejména účinných proti rezistentním bakteriím, je jednou z globálních zdravotnických výzev dneška. Pracovníci z Mikrobiologického ústavu AV ČR nyní v mezinárodní spolupráci s Tokijskou univerzitou vyřešili strukturu klíčového kondenzačního (spojovacího) enzymu, který se využívá pro biosyntézu antibiotik, a objasnili na molekulární úrovni, jak funguje. Společné výsledky jsou natolik unikátní a významné, že vyšly v červnovém čísle Nature Catalysis,…

Návštěva delegace z Japonska v Laboratoři imunoterapie

Návštěva delegace z Japonska v Laboratoři imunoterapie doktora Vannucciho: Nové kroky v boji proti nádorům Ve dnech 20. a 21. června 2023 se otevřely nové perspektivy pro výzkum v oblasti imunoterapie a boje proti nádorovým onemocněním, když Laboratoř imunoterapie doktora Vannucciho hostila významnou delegaci z Japonska z Hyogo College of Medicine Nishinomiya a Hirakataryoikuen Center…

Když se řasy potkají s architekturou

Spolupráce Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR a UMPRUM pokračuje společnou publikací. Je příkladem interdisciplinární spolupráce, která obohacuje jak svět umění a sociální vědy, tak biologii. Mikroskopické řasy nemusejí být pouze zdrojem cenných látek pro medicínu, potravinářství a krmivářství nebo nechtěnou součástí letních koupališť, ale mohou se stát i designovým prvkem veřejného prostoru a upozorňovat…