Laboratoř environmentální mikrobiologie oznamuje volnou pozici

Postdoc in Fungal Ecology Laboratory of Environmental Microbiology is looking for a motivated postdoctoral fellow. The person will perform his/her own research in the ecology of terrestrial fungi, exploring the climatic and environmental drivers of their distribution. The work will include meta-analytical approaches utilizing existing data (e.g., https://globalfungi.com) as well as direct experimentation. For more…

HLEDÁME MOTIVOVANÉ PRE- A POST-GRADUÁLNÍ STUDENTY

HLEDÁME MOTIVOVANÉ PRE- A POST-GRADUÁLNÍ STUDENTY, kteří mají zájem o vypracování bakalářské, diplomové čí disertační práce.   Laboratoř buněčné a molekulární imunologie hledá talentované a vysoce motivované kolegy na práci zaměřenou na výzkum role mikrobiomu v patogenezi různých onemocnění. Projekty jsou zaměřeny na sledování změn mikrobiálních společenstev a některých imunitních parametrů ve vzorcích získaných od pacientů.…

Veřejná nabídka technologie – NANOSELEN jako fungicidní přípravek pro ošetření dřeva

POSLÁNÍ Dřevokazné houby způsobují řadu problémů ve stavebnictví po celém světě. Vyskytují se tam, kde je vyšší vlhkost, zejména pokud je dřevo v přímém kontaktu s půdou či vodou. Tyto houby patřící nejčastěji mezi basidiomycety, jsou v mnoha případech rezistentní na současné fungicidy. Nejznámější z nich, Serpula lacrymans, je každoročně odpovědná za škody v řádech…

Konkurz na místo postdoka/samostatného vědeckého pracovníka

Hledáme… … týmovou posilu, která se dobře integruje do běžících výzkumných projektů v laboratoři (ekologie a fyziologie mykorrhizních symbióz, multitrofní interakce v mykorhizosféře, toky minerálních živin a uhlíku mezi rostlinou a půdou), a připravenou budovat kompatibilní a nezávislý vědecký program na bázi projektového financování. Uchazeč/ka musí mít titul PhD, plynně komunikovat v angličtině (znalost češtiny…