Tomáš Cajthaml v Poslanecké sněmovně

Akademie věd ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky uspořádala pod záštitou Dany Balcarové a Evy Zažímalové seminář na téma „Pitná voda je – a bude?“ V rámci semináře měl svou přednášku na téma Stopová množství chemických látek ovlivňující lidské zdraví v pitné vodě prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.       Více…

Učená společnost odměnila profesorku Tlaskalovou

Učená společnost České republiky, která sdružuje špičkové vědce, ocenila v pondělí 14. května ve Velké aule Karolina skvělé osobnosti české vědy, nadané středoškoláky i zapálené pedagogy z gymnázií. Medaile za zásluhy o rozvoj vědy předala Učená společnost imunoložce Heleně Tlaskalové-Hogenové a úspěšnému vynálezci Mojmíru Petráňovi. Od roku 1962 pracuje Helena Tlaskalová-Hogenová v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Výsledky jejího…

Student AV vyhrál olympiádu

Jedním ze členů vítězného týmu je Jiří Janoušek – student Gymnázia Budějovická, který se na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd věnuje tématu využití ligninolytických hub při rozkladu nežádoucích látek v odpadní vodě za nesterilních podmínek.

Jirka je pod vedením Mgr. Kateřiny Svobodové, PhD. z Laboratoře environmentální biotechnologie

Vítězům blahopřejeme!