Profesor Daniele Fabris a jeho přednáška na Mikrobiologickém ústavu

V pátek 19.10.2018 měl Mikrobiologický ústav tu čest hostit na své půdě přednášku profesora chemických a biologických věd z RNA institutu newyorské University at Albany Daniela Fabrise. Profesor Fabris hovořil na téma své práce „Pohled na ribonukleotidové modifikace na transkriptomové úrovni: krok směrem k epitranskriptomii založené na hmotnostní spektrometrii“   Kdo se chce dozvědět více,…

Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2017

Dovolujeme si Vás informovat o výsledcích 3. ročníku soutěže o Ocenění publikace v časopise s nejvyšším IF za rok 2017 vyhlášené Purkyňovým nadačním fondem. Hodnotící komise vybírala tři nejlepší práce v každé kategorii (chirurgické, teoretické a interní obory) s přihlédnutím nejen k výši impact factoru, ale i celkové kvalitě přihlášených prací. Nadační příspěvek získává vždy nejlepší práce v dané kategorii. Za…

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2018 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem třináct původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry, jejímiž…